StartsidaNaprapatiBehandlingarOm NaprapatCompaniet ABKontakta ossSamarbetspartnersIdrottsföreningarFöretag


Allt fler företag ger de anställda tillgång till resurser för att förbättra hälsa och välmående, både under och utanför arbetstid. En arbetsplats präglad av välmående anställda bidrar till högre produktivitet, ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro, samt ökar arbetsgivarens attraktivitet. Nedan är några exempel på hur vi kan hjälpa er.
 • Löpande hälsosupport under ett år med personlig kontakt.
 • Grundläggande analys av arbetsmiljö, personalens hälsa samt levnadsvanor.
 • Årsavstämning med behovsanalys och åtgärdsprogram.
 • Kunder med grundsupport prioriteras vid tidsbokning samt kan erbjudas förmånliga rabatter vid andra behandlingar.
 • Utrustning, hjälpmedel och inställningar ses över och rättas till.
 • Presenteras i skriftlig rapport med ev. åtgärdsförslag.
  Hur påverkas nacke och rygg av belastningar i arbetslivet? Ergonomiska tips man har nytta av på jobbet. Föreläsningen kombineras med praktiska övningar.
  Naprapat eller massör finns på arbetsplatsen ett visst antal timmar i veckan. Detta kan vara ett effektivt sätt för personalen att kunna få hjälp med att snabbt lösa upp spänningar i rygg, nacke och även fånga upp besvär i tid innan det riskerar bli långdraget.

  För er som vill få mer information om våra företagsavtal, vänligen
  kontakta oss så kommer vi att kontakta Er så fort som möjligt.

  I och med de nya skattereglerna 960101 avseende hälso- och sjukvård uppmuntras arbetsgivaren att ta större rehabiliteringsansvar, varför naprapatvård är fullt avdragsgill för arbetsgivaren och personalen, förmånsbeskattas ej.