StartsidaNaprapatiBehandlingarOm NaprapatCompaniet ABKontakta ossSamarbetspartnersIdrottsföreningarFöretag

AffärsidéOm franchisingVårat franchisekonceptIntresseanmälanNaprapatCompaniet är en nystartad franchisekedja med ett utvecklat marknadskoncept som ständigt kommer att vidareutvecklas för att bibehålla och öka varumärkets styrka samt kundernas lojalitet. Som franchisetagare får du tillgång till varumärket “NaprapatCompaniet“ med tillhörande marknadsföring, gemensamma inköpspriser samt ev. rikstäckande marknadsföring. Du får även hjälp med bokföring samt tillgång till den samlade erfarenhet och kunskap som finns inom företaget.
Information och utbildning är en förutsättning för NaprapatCompaniet-kedjans framgång och utveckling. Som franchisetagare får du tillgång till ett kursprogram för dig själv och dina anställda. Som franchisetagare deltar du självklart i de sammankomster som NaprapatCompaniet AB arrangerar. Syftet med dessa är att utbyta erfarenheter, sprida information och unskap så att kedjan kan utvecklas på bästa möjliga sätt.
NaprapatCompaniet ansvarar för att löpande reklam- och marknadsföringsmaterial tas fram. NaprapatCompaniets marknadsföring är alltid enhetlig för att marknaden skall kunna bearbetas på ett effektivt sätt. NaprapatCompaniet verkar ständigt så att varumärket förstärks och skyddas. Lokala marknadsföringsåtgärder diskuteras fram tillsammans med NaprapatCompaniet.
Det mest grundläggande för samarbetet mellan franchisetagaren och NaprapatCompaniet AB är att båda har som mål att uppnå bästa resultat. NaprapatCompaniet ansvarar för kedjans marknadsföringsmaterial, konceptutveckling, samt centrala inköp. Franchisetagaren ansvarar för driften av kliniken, som bl.a. innefattar viss bemanning, försäljning, kundvård, exponering och varubeställning.
Franchisetagaren skall driva sin verksamhet så att den framstår som en del av NaprapatCompaniet-kedjan. Det innebär rätt och skyldighet att använda varumärket “NaprapatCompaniet“ som kännetecken för verksamheten. Profilprogram, varumärken, symboler o.s.v. är NaprapatCompaniets egendom. Dessa får användas av franchisetagaren på de sätt som framgår av avtalet.
Grunden för NaprapatCompaniets koncept är enhetlig marknadsföringsprofil samt ett enhetligt tjänste- och varusortiment med förmånligare inköpsvillkor. Därför skall franchisetagaren göra sina inköp från leverantörer som franchisetagaren tillsammans med NaprapatCompaniet bestämmer. NaprapatCompaniet skall aktivt verka för att franchisetagaren erbjuds bättre inköpsvillkor än om verksamheten hade bedrivits utanför NaprapatCompaniet-kedjan.
Franchisetagaren står för lokalen och inventarierna dock är inventarierna till viss del betydande för klinikkonceptet och varumärket. Det är därför viktigt att franchisetagaren i största möjliga mån följer NaprapatCompaniets koncept och inte gör några förändringar på egen hand.
För att varje franchisetagare skall kunna fokusera maximalt på sina kunder och ev. försäljning hjälper NaprapatCompaniet vid behov till med bokföring och momsdeklarationer samt övriga frågor kring uppstarten av franchisebolaget.


Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta NaprapatCompaniet AB
på tel. 023 661 53 52